About student training in summer

GrowingwithAIS14ฝึกงาน Summer นี้ มีแต่รอยยิ้ม

เอไอเอส เปิดรับน้องๆนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากทั่วประเทศ เข้าสัมผัสประสบการณ์ที่มากกว่าการฝึกงานทั่วๆไป น้องๆจะได้เรียนรู้จริง ลงมือทำงานจริงกับตัวจริง เพื่อเติบโตไปกับเรา Growing with AIS ปีที่ 14

 

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ www.ais.co.th/internship